Seu

 

C/ Sant Feliu, 8A
07012 Palma (Mallorca)
Centraleta: 971 214 800 
Fax: 971 214 807-971 214 801

Consells Insulars i Universitat: 971 214 823
Comunitat Autònoma: 971 214 822
Ajuntaments i Entitats Locals: 971 214 824

Horari de Registre:

de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h