Notícies


Joan Ramallo Massanet, membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu, visita la Sindicatura de Comptes

Palma, divendres 28 d'abril de 2006

Joan Ramallo Massanet, membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu, ha estat rebut pel síndic major, Pere Antoni Mas Cladera, i a continuació ha participat en una reunió de treball amb els síndics Antoni Aguiló Lluna i Antoni Valdevieso Amengual, per tractar temes de col•laboració interinstitucional.

La visita del senyor Ramallo, nascut a Palma, catedràtic de Dret Financer i Tributari, vicerector de la UIB de 1980 a 1982, i diputat al Congrés per les Illes Balears de 1982 a 1989, s’emmarca en els contactes i visites motivats per la seva recent designació com a membre del Tribunal de Comptes Europeu, on va prendre possessió el passat mes de març.

S’ha de destacar el fet que l’únic membre espanyol del Tribunal de Comptes Europeu sigui el catedràtic mallorquí.


Començant per la esquerra, el síndic Antoni Aguiló, el síndic major Pere Antoni Mas, Joan Ramallo Massanet i el síndic Antoni Valdevieso