Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha aprovat la Instrucció que regula el tràmit telemàtic de la informació o la documentació que trameten el Consells Insulars i la Universitat de les Illes Balears

Palma, dilluns 6 de maig de 2019

La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha aprovat la Instrucció que regula el tràmit telemàtic de la informació o la documentació que, d’una banda, tramet la Universitat de les Illes Balears i que, de l’altra, trameten els consells insulars quan no tenen habilitat un procediment específic a través de la Plataforma de rendició telemàtica de comptes (BOIB núm. 59, de 2 de maig de 2019).

Podeu consultar la Instrucció i el Manual de tramesa telemàtica en l'apartat de «Consells Insulars i Universitat» del portal web de la Sindicatura de Comptes.