Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears organitza un curs sobre la gestió del risc aplicada al control de fons públics

Palma, divendres 5 d'abril de 2019

La Sindicatura de Comptes organitza, juntament amb la Intervenció General de la CAIB, el curs «Gestió del risc aplicada al control de fons públics», destinat a persones que duen a terme activitats de fiscalització i de control del sector públic.

El curs, de 10 hores de durada, tindrà lloc al Parlament els propers 2 i 3 de maig i en serà el ponent Julio García Muñoz, llicenciat en ADE per la Universitat de Castella-la Manxa i doctor en Dret per la Universitat de Salamanca, que és director executiu de Control Intern de la Universitat de Castella-la Manxa.

L'objectiu del curs és incorporar l'ús de l'enfocament d'anàlisis de gestió de riscs (risk management) en la realització d'activitats de control, tant d'intervenció com d'auditoria, així com identificar les àrees crítiques de risc de les entitats o dels serveis que es fiscalitzen per poder avaluar els riscs i prioritzar-los, i dissenyar les tasques de control associades als riscs que s'han identificat a fi d'incorporar-les als processos de planificació i execució d'activitats de control (vegeu-ne el programa adjunt).

Programa del curs

Dijous, 2 de maig

  • Modelització de la gestió del risc. Estructura i fases. Objectius institucionals. Identificació i avaluació de riscs. Activitats de control: objectius, abast, contingut.
  • Modelització de la gestió del risc (continuació). Planificació d'activitats de control: funció interventora i control financer. Identificació del risc i planificació de recursos humans dedicats al control. Cas pràctic.
  • Riscs per àrees i tasques de control associades: àrea de personal i retribucions públiques (capítol I). Contractació de personal laboral. Programes de treball i punts de control. Sistemes d'informació i riscs informàtics. Cas pràctic. Controls informàtics per fiscalitzar la nòmina.

Divendres, 3 de maig

  • Riscs per àrees i tasques de control associades: àrea econòmica i de contractació administrativa. Despeses corrents (capítol II). Subvencions i transferències (capítol IV). Cas pràctic: control d'indemnitzacions per raó del servei mitjançant mostratge estadístic, programa de treball, punts de control i informe.
  • Riscs per àrees i tasques de control associats: àrea d'inversions (capítol VI). Riscs corporatius i reputacionals, riscs transversals. De la planificació estratègica al seguiment de recomanacions. Cas pràctic final.