Notícies


L’ASOCEX estrena un vídeo institucional

Palma, dimarts 5 de març de 2019

L'ASOCEX, Associació d'Òrgans de Control Extern creada al 2015, ha elaborat un vídeo per donar a conèixer quina és la tasca d'aquests òrgans de control externs, la fiscalització dels comptes públics, que inclouen des del de la comunitat autònoma fins al de les entitats locals o les universitats, amb la finalitat d'ajudar els organismes públics a millorar la gestió dels seus fons.

Actualment, de les 17 comunitats autònomes de l'Estat n'hi ha 12 que disposen d'un òrgan de control extern; en el cas de la nostra comunitat, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Per visualitzar el vídeo, clicau en l'enllaç següent: https://youtu.be/kw4I6urLT1c