Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 20 de febrer de 2019

El dia 19 de febrer va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

Informe 152/2018 sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2017

Informe 153/2018 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2016

Informe 154/2018 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2016

Informe 155/2018 del Compte general del Consell Insular de Menorca

Informe 156/2018 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2016

Informe 157/2018 sobre el processos d'extinció d'entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears com a conseqüència de la reestructuració del seu sector públic instrumental