Notícies


Presa de possessió dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears

Palma, divendres 24 de setembre de 2021

Dimecres, 22 de setembre de 2021, a les 12.30 hores, els síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears designats per a aquest nou mandat prengueren possessió del càrrec al Parlament, el qual, en la sessió de dia 14 de setembre, els elegí conforme a l'Estatut d'autonomia i la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes.

El president del Parlament de les Illes Balears, Vicenç Thomas, presidí l'acte de presa de possessió dels síndics de comptes Maria Antònia Garcia Sastre, que és la primera dona síndica d'aquesta institució, Joan Rosselló Villalonga i Fernando Toll-Messía Gil.

A la de presa de possessió, hi assistiren, entre altres autoritats, com a representants dels grups parlamentaris, Antoni Costa (Partit Popular), Pilar Costa (Partit Socialista), Alejandro López (Unidas Podemos), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca), Jorge Campos (Vox-Actúa Baleares) i Patricia Guasp (Ciudadanos). També hi foren presents la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i, per part del Govern Balear, la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez, en representació de la presidenta del Govern, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, a més del president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, Rafael Ballester.

Així mateix, hi assistí Bernat Salvá Alloza, que finalitzà el mandat i al qual s'agraí la tasca realitzada a la Sindicatura.

Joan Rosselló Villalonga ha ocupat el càrrec de síndic major durant els darrers sis anys, després d'una trajectòria professional que ha passat per ocupar el càrrec de director general de Pressuposts de la CAIB i d'assessor en matèria de finançament autonòmic i balances fiscals del conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a més de ser professor titular d'Economia de la UIB, entre d'altres.

D'altra banda, Fernando Toll-Messía Gil ha estat síndic d'aquesta Sindicatura de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, i compta amb una llarga experiència dins el món de l'administració, en la qual ha estat, entre d'altres, secretari general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, gerent de GESMA, director de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears, director econòmico-financer de l'Ens Públic de Ràdio Televisió de les Illes Balears i ens dependents, a més d'ocupar diversos llocs de cap de servei de la CAIB.

Al seu torn, Maria Antònia Garcia Sastre, professora titular del Departament d'Economia i Empresa de la UIB, a la qual ha dedicat gran part de la seva vida professional com a docent i investigadora, fins ara també ha estat diputada al Parlament de les Illes Balears i, entre d'altres, directora de l'Escola d'Hoteleria, membre de la Comissió Assessora del Foment del Turisme i patrona de l'Institut Municipal de Turisme de l'Ajuntament de Palma.