Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears organitza una jornada de formació sobre «Anàlisi de l’eficiència en el sector públic mitjançant la utilització de tècniques de frontera»

Palma, dimarts 14 de març de 2017

En el seu Pla de Formació anual, y sota el títol «Anàlisi de l'eficiència en el sector públic mitjançant la utilització de tècniques de frontera», la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears organitzà, el passat 9 de març de 2017, una sessió formativa que dugué a terme Javier Salinas Jiménez, catedràtic del Departament d'Economia i Hisenda de la Universitat Autònoma de Madrid. L'objectiu fonamental era conèixer les tècniques de frontera adequades per analitzar l'eficiència en el sector públic i la seva aplicació pràctica mitjançant dos casos reals: l'avaluació de l'eficiència de les seus dels Tribunals Superiors de Justícia en la jurisdicció contenciosa administrativa i l'eficiència de les oficines territorials de cadastre davant de l'activitat dels agents externs.