Notícies


La Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha aprovat la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa de 28 de maig de 2023

Palma, dijous 20 d'abril de 2023

El Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears ha aprovat la Instrucció relativa a la fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 28 de maig de 2023. Aquesta Instrucció defineix l'abast i els requisits exigibles a la documentació comptable i justificativa que les formacions polítiques han de trametre a la Sindicatura de Comptes en compliment del que estableix la normativa electoral.

La Instrucció i els fitxers models normalitzats de remissió per a les formacions polítiques es troben en l'apartat «Eleccions 2023» del portal web de la Sindicatura de Comptes.