Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimarts 14 de febrer de 2017

El 14 de febrer va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l’Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l’Àrea d’Auditoria d’Ajuntaments i Entitats Locals, i la secretària general, davant la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

 

L’ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 122/2016 del Compte general de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany corresponent a l’exercici 2012.

  • Informe 123/2016 de les subvencions i dels contractes de l’Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011.

  • Informe 125/2016 sobre la rendició correcta d’informació relativa a la contractació de les entitats dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2013.