Notícies


Compareixença dels síndics en la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

Palma, dimarts 14 de març de 2023

Els síndics i la síndica debatran sobre 6 informes corresponents a l'exercici 2020, 5 de caràcter general i 1 d'específic.

El síndic major, Joan Rosselló Villalonga, acompanyat de la síndica, María Antonia García Sastre; del síndic, Fernando Toll-Messía Gil, i de la secretària general de la Sindicatura de Comptes, Eulalia Mas Espinosa, compareixeran davant de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per debatre sobre els 6 informes següents:

  • Informe 208/2022 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 209/2022 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 210/2022 del Compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 211/2022 del Compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2020;
  • Informe 212/2022 del Compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2020, i
  • Informe 213/2022 del Compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2020.

La compareixença està prevista a les 16 h, un cop finalitzada la reunió de la Mesa de la Comissió de Reglament.