Notícies


El Parlament elegeix els síndics per a un nou mandat

Palma, dimecres 15 de setembre de 2021

En la sessió de dia 14 de setembre de 2021, el Parlament de les Illes Balears va elegir els membres de la Sindicatura de Comptes per majoria de tres cinquenes parts, de conformitat amb l'Estatut d'autonomia i la Llei 4/2004, de 2 d'abril, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. Han estat reelegits síndics Joan Rosselló Villalonga i Fernando Toll-Messía Gil, mentre Maria Antònia Garcia Sastre serà la primera dona síndica d'aquesta Sindicatura. Bernat Salvà Alloza, que ha estat síndic durant 12 anys, es jubila.

L'elecció dels síndics es produeix una vegada que la Sindicatura va comunicar al Parlament que havia finalitzat el període per al qual varen ser designats síndics els senyors Salvà, Rosselló i Toll-Messía, que continuen en funcions fins que prenguin possessió del càrrec les persones ara elegides.