Notícies


Reunió de la Conferència de Presidents d'ASOCEX

Palma, divendres 9 de juliol de 2021

La Conferència de Presidents d'ASOCEX, l'associació que aplega els 12 òrgans de control extern autonòmics, es va reunir dimecres, dia 7 de juliol, a Madrid.

Va presidir la reunió el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Jaume Amat, que va posar fi a un any de mandat al capdavant d'ASOCEX per passar el testimoni al seu homòleg de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, Vicent Cucarella.

Els presidents varen aprovar una nova guia pràctica de fiscalització relativa al Codi d'ètica, la GPF-OCEX 130, que marca els principis i els valors ètics que han d'inspirar els codis de bon govern dels òrgans de control extern per preservar la integritat i la confiança pública en aquestes institucions.

Els representants dels OCEX varen abordar també la celebració de les pròximes Trobades Tècniques, que arribaran a la catorzena edició sota l'organització del Consell de Comptes de Galícia el proper mes de desembre. Les jornades tindran com a lema «Auditoria de la resposta a la Covid-19 i la implementació de la iniciativa Next Generation EU» i serviran de fòrum de reflexió i debat per compartir els principals reptes que la pandèmia sanitària ha plantejat als òrgans de control extern en la seva funció fiscalitzadora.

Així mateix, els presidents varen ratificar la concessió del XXIII Premi de la revista Auditoria Pública, publicació tècnica que editen els OCEX als auditors de la Cambra de Comptes d'Andalusia Rocío Bernal i Raúl Rodríguez, pel seu article «Una aproximació pràctica a les recomanacions d'auditoria del sector públic i llur seguiment».

Els membres d'ASOCEX varen valorar de forma molt satisfactòria el desenvolupament i els resultats del curs sobre avaluació de polítiques i programes públics, del qual acaba de concloure la segona edició, fruit de la col·laboració amb el Tribunal de Comptes, l'Institut d'Estudis Fiscals i l'Institut Nacional d'Administració Pública. Els presidents varen acordar la convocatòria d'una tercera edició del curs a fi d'ampliar els coneixements i les tècniques sobre avaluació de polítiques públiques a tot el personal dels OCEX.

A nivell intern, en la reunió es varen aprovar els comptes anuals de l'Associació corresponents al darrer exercici liquidat i es varen designar els representants d'ASOCEX a EURORAI, l'Associació d'Institucions Europees Regionals de Control Extern.