Notícies


El síndic major assisteix a la reunió de la Conferència de Presidents d’ASOCEX a Santiago de Compostel·la

Palma, divendres 5 de maig de 2023

A la reunió es va incidir en la necessitat de potenciar les auditories de ciberseguretat i en la formació del personal.

Joan Rosselló Villalonga, síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, va assistir ahir, 4 de maig, a la reunió de la Conferència de Presidents d'ASOCEX, que va tenir lloc a Santiago de Compostel·la sota la presidència del conseller major del Consell de Comptes de Galícia.

A la reunió es va debatre sobre els nous reptes als quals s'enfronta l'auditoria pública i es va incidir en la necessitat d'enfocar l'activitat d'aquestes institucions cap a la potenciació de les auditories de ciberseguretat. Per això, varen posar de manifest la necessitat de continuar col·laborant entre elles i aprofitar les experiències comunes en aquest àmbit.

Així mateix s'hi va tractar la necessitat de donar un impuls des de l'Associació a la formació del personal d'auditoria de les distintes institucions, amb la centralització de l'esmentada activitat des de la mateixa Associació i en benefici comú, i, en concret, en matèries relacionades amb ús d'eines de big data i de gestió d'auditoria, per continuar dotant de qualitat els informes emesos.

A nivell intern, a la reunió es varen aprovar les quotes de l'Associació i es va acordar contribuir de forma permanent al finançament dels Encontres Tècnics dels OCEX, que tenen lloc cada dos anys.