Notícies


Compareixença del síndic major davant el Parlament de les Illes Balears

Palma, dimecres 24 de febrer de 2021

El dia 23 de febrer va tenir lloc la compareixença del síndic major acompanyat del síndic de l'Àrea de Consells Insulars i Universitat, el síndic de l'Àrea d'Auditoria d'Ajuntaments i Entitats Locals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears.

L'ordre del dia de la sessió va ser el següent:

  • Informe 175/2020 de les subvencions i dels contractes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als exercicis 2015-2016
  • Informe 176/2020 del Compte general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2018
  • Informe 177/2020 dels comptes anuals de la Universitat de les Illes Balears corresponent a l’exercici 2018